خرید پسته کرمان در بسته بندی کوچک

برای خرید پسته از کرمان می توان آن را به دو شکل انجام داد، یکی فله در گونی و کارتن و دیگری در بسته بندی کوچک و گرمی.
خرید پسته و فرآورده های آن از استان کرمان به دو شکل است که فقط و فقط به همین دو شکل پسته و فرآورده های مربوط به آن چه در بازار خارج و چه در بازار داخل عرضه می شود.
از نظر نرخ خرید هرکدام با دیگر تفاوت های چشم گیری دارند، که بسته بندی فله ارزان تر و بسته بندی های کوچک گران تر هستند.


قیمت خرید پسته بسته بندی فله


خرید پسته در بسته بندی
فله بالغ بر 90 درصد بازار را تشکیل می دهد، زیرا هم بازار داخل به دلیل فروش کیلویی و هم خواستار این نوع هستند و هم بازار خارج که پسته را در بسته بندی فله که عموما هم در گونی و کارتن هستند، را سفارش می دهند و سپس در کشور خود آن را در بسته بندی های کوچک عرضه می کنند.

پسته بسته بندی فله


انواع بسته بندی پسته گرمی


بازار خرید پسته
در بسته بندی کوچک به رونقی فله نیست، اما با توجه به وضعیت اقتصادی، روند روبه روشدی آغاز کرده و حتی برای کشور های مختلف هم پسته در انواع بسته بندی های کوچک صادراتی، فرستاده می شود.
انواع بسته بندی های گرمی پسته شامل سلفون، و قوطی فلزی هستند، البته مورد های دیگری هم وجود دارد، اما سرآمدشان همین دو تا می باشند.

پسته بسته بندی

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما