پسته ایران

افزایش ناگهانی قیمت پسته ایران در سال ۹۸

نوسانات در بازار
را بایستی به گونه ای مدیریت شود تا قیمت خرید پسته در سال ۹۸ دچار تغییران ناگهانی
نشده و با ثبات قیمت نسبی اتفاقات سال گذشته تکرار نشود. مدیری

بیشتر بخوانید

کشورهای بازار هدف صادرات پسته ایران

کشورهای بازار هدف صادرات پسته ایران اگر به طور کامل شناسایی شوند می توان با یک برنامه ریزی منظم برنامه صادراتی این محصول را پیش برد. هر کشوری بر مبنایی خاص اقدام به خرید پسته از ایران می کند. برای مثال یک کشور کیفیت مد نظرش بوده دیگری فقط قیمت و کشور سوم هر دوی […]

بیشتر بخوانید
صادرات پسته به تایلند

هموار کردن صادرات پسته ایران به تایلند

هموار کردن صادرات پسته به تایلند نیازمند یک بستر سازی مناسب بوده که فقط توسط برخی از شرکت های فعال در این زمینه فراهم خواهد شد. کشور های بی شماری هستند که تقاضای خرید پسته ایران را دارند. اما شرایط کشور ها اجازه خرید را نمی دهد. در مورد تایلند با مشکلاتی از این قبیل […]

بیشتر بخوانید

صادرات پسته ایرانی به قبرس و اتریش

صادرات پسته دهان بسته ایرانی و همچنین بعضی از ارقام دهن باز به کشور های اروپایی، مانند قبرس و اتریش مورد استفاده قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید