پسته داریس
خانه / پسته بویین زهرا

پسته بویین زهرا

راهکار رفع موانع خرید پسته بویین زهرا

خرید پسته بویین زهرا

ایجاد راهکار رفع موانع خرید پسته بویین زهرا قزوین با بهترین کیفیت انواع مختلفی از خریداران را به سمت تهیه این محصول سوق داد. بویین زهرا هم جز شهر های تولید پسته در کشور محسوب می گردد. میزان تولید پسته در این شهر به نسبت سایر شهر ها در درجه …

توضیحات بیشتر »