پسته داریس
خانه / پسته سیرجان

پسته سیرجان

تخلف آشکار در فروش پسته سیرجان

فروش پسته سیرجان

تخلف آشکار در فروش پسته سیرجان چه بوده که باعث جنجال زیادی در فضای مجازی شده و حجمی از انتقاد ها را روانه بازار آن کرده اشت. متاسفانه وقتی یک محصولی فرصت فروش مناسبی پیدا می کند حاشیه سازی در مورد آن زیادی می شود. پسته سیرجان هم از این …

توضیحات بیشتر »