پسته داریس
خانه / پسته

پسته

پسته از محصولات استراتژیک صادراتی ایران بشمار می رود که سالانه به بیش از 50 کشور دنیا صادر می گردد و ارز آوری بسیار خوبی برای کشور رقم می زند. از ارقام مهم تجاری پسته می توان به ارقام پسته کله قوچی، پسته اکبری، پسته بادامی، پسته فندقی و پسته احمد آقایی اشاره نمود.