قیمت عرضه پسته کله قوچی توچین رفسنجان

پسته کله قوچی رفسنجان یک رقم استثنائی است و اگر توچین نیز شده باشد، کمتر نمونه ای می تواند هم در قیمت و هم در عرضه جای پای جای آن بگذارد.
در همین اول کار باید گفت که تمامی ارقام پسته کله قوچی این مشخصه را ندارند، اما پسته کله قوچی رفسنجان که انس مرغوب آن به زیر 24 دانه باشد، را می توان یک رقم استثنائی دانست که کمتر رقم و شاید به گفت فقط بعضی از نمونه های اکبری می تواند، با این پسته رقابت نزدیکی را انجام دهد.


قیمت پسته کله قوچی توچین


توچین و یا به عبارتی دیگر دستچین یک عملیاتی است که پس از غربال گیری بر روی پسته های روغربال اجرا می شود، که با درصد کمترین خطا نمونه های نامرغوب، زشت و یک طرف چاک از پسته جدا شده و برای عرضه در بازار های آجیلی لوکس فرستاده می شود.

قیمت پسته کله قوچی
توچین به مراتب بالا است و برای آجیل های لوکس و با قیمت بالا مناسب می باشد.

پسته کله قوچین توچین


عرضه مستقیم پسته کله قوچی رفسنجانفروش پسته کله قوچی
در رفسنجان به صورت عرضه مستقیم است، یعنی پسته کله قوچی بعد طی این مراحل در بازار های مهم همچون تبریز، تهران، کرج، اصفهان و شیراز فرستاده می شود، که این امر سبب اطمینان خاطر درخواست کننده گان این پسته توچین شده نیز می گردد.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما