موانع صادرات پسته ایرانی به اروپا

امروز صادرات پسته ایرانی به اروپا به موانع جدی برخورد کرده که باید با حل آن موجبات گسترشش این موانع به دیگر نقاط نشد.
اتحادیه اروپا و امریکا از اولین مناطقی بوده اند که به خاطر بعضی از مسائل بهداشتی آمیخته با سیاسی، موجبات موانع های جدی در صادرات پسته ایرانی شدند، و با این امر موجبات رونق پسته آمریکا در دنیا شده اند و حتی با این روند می خواهند بازار پسته چین را از پسته ایرانی هم بگیرند.
باید با حل موانع به خصوص با اینکه رقیب همچون امریکا در بازار پسته پدید آمده، باعث رشد صادرات و بازپسگیری بازار های همچون اروپا و آسیای شرقی شود.
در حال حاضر اصلی ترین مانع صادرات پسته ایرانی به اتحادیه اروپا موضوع افلاتوکسین می باشد، که باید به زیر عدد 15 باشد که مجوز ورود به این اتحادیه را بگیرد.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما